Dnes: 8:00 - 12:30
info@orkys.cz Stavební činnost +420 774 234 443 Péče o zeleň +420 721 655 218

Stavební činnost a inspekce nemovitostí

Uvažujete-li o stavbě nebo rekonstrukci rodinného domu, chcete-li realizovat stavbu zemědělskou, bytovou či stavbu komerční – kontaktujte nás.

Stavební činností se zabýváme již od roku 1993 a to nejen stavebními dozory a přípravami staveb, ale i vlastními realizacemi. Jsme vybaveni vlastními výrobními prostředky a v případě větších zakázek spolupracujeme s osvědčenými subdodavateli stavebních řemesel. Odborná zdatnost pracovníků je udržována pravidelnými školeními a absolvováním kurzů různých výrobců stavebních materiálů.
Spolupracujeme s několika designery, stavebními a zahradními architekty.

Stavební činnost – vše ohledně stavby zajistíme my.

Rozhodujete se o stavbě vlastního domu?
Nemáte trpělivost ztrácet čas a energii běháním po různých úřadech a zajišťovat desítky povolení pro stavbu?
Nechte to na nás, my si s tím vším poradíme!!!

Co nabízíme v oblasti vyřízení náležitostí v souvislosti se stavbou?

 • 1. Vyřízení souhlasu k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.
 • 2. Vyřízení vyjádření dotčených orgánů k inženýrským sítím.
 • 3. Vypracování průkazu energetické náročnosti budovy.
 • 4. Měření radonu.
 • 5. Hydrogeologický průzkum.
 • 6. Územní souhlasy.
 • 7. Ohlášení stavby.
 • 8. Stavební povolení.
 • 9. Geodetické zaměření.
 • 10. Změny v projektové dokumentaci.
 • 11. Souhlasy s připojením na vodovodní řád, kanalizaci, na řád ČEZ Distribuce, a.s., plynový řád, připojení na místní komunikace.
 • 12. Kolaudaci.
 • 13. Stavební dozor.

Tyto služby poskytujeme v okrese Frýdek Místek, části Karvinského a Novojičínského okresu.

Zajistíme kompletní stavební činnost „tzv. na klíč“, případně pouze požadované části.

Hrubá stavba:

 • Inženýrské sítě
 • Zemní práce
 • Základovou desku nebo pásy
 • Betonovou desku
 • Zdící systém
 • Komíny
 • Stropní konstrukce
 • Konstrukce krovu
 • Střešní krytinu včetně střešních oken
 • Okna
 • Vchodové dveře

PSV:

 • Schodiště
 • Elektroinstalace včetně hromosvodu
 • Vodoinstalace
 • Kanalizaci
 • Omítky vnitřní i vnější
 • Konstrukce podlah včetně tepelných a hlukových izolací
 • Vytápění
 • Obklady a dlažby
 • Malbu
 • Interiérové dveře
 • Klempířské prvky

Stavební činnost zajišťujeme v okrese Frýdek-Místech a jiných okresech Moravskoslezského kraje.

Neváhejte nás kontaktovat v případě, že jste se rozhodli pro tyto činnosti:

 • Stavbu domu na klíč
 • Rekonstrukci koupelny
 • Rekonstrukci kuchyně
 • Rekonstrukci bytu
 • Výstavbu inženýrských sítí
 • Stavbu cest

Inspekce – odborná kontrola nemovitostí

Co je inspekce nemovitostí?

Inspekce nemovitostí je odborné posouzení technického stavu nemovitostí. Profesionální kontrola domu, chaty nebo bytu Vám odhalí případné technické vady či nedodělky - více informací.

Rozhodujete se o koupi domu, bytu, chaty nebo jiné stavby?
Přebíráte nemovitost od dodavatele stavby?
Nekupujte nemovitost v “pytli“!!!
Snižte riziko skrytých vad a dodatečných reklamací!!!
Máte doma v bytě nebo domě problém, který chcete vyřešit?
Trápí Vás vlhkost nebo hluk?

Víte kolik času mnohdy stačí kupujícímu, aby veškeré své úspory vložil do vytoužené nemovitosti? – pouhých dvacet minut. Víte proč?

 • Protože někteří realitní makléři vytvoří falešnou iluzi nebývalého zájmu o nemovitost tzv „komparzem“ – svýma známýma, kteří přijdou na prohlídku nemovitosti ve stejný čas jako Vy, i když si ji samozřejmě vůbec nechtějí koupit
 • Protože někteří realitní makléři vymýšlejí různé triky, jak cenu nemovitosti zvýšit a jak kupujícího donutit k rychlému rozhodnutí
 • Protože někteří realitní makléři velice šikovně zamaskují vady nemovitosti (špatnou podlahu přikryjí kobercem či dají na ni nejlevnější plovoucí podlahu, plísně a vlhkosti zamaskují barvami, které ji skryjí třeba i na půl roku, praskliny rychle vyspraví a přetřou, neřeknou Vám, že elektroinstalace je provedena v hliníkových kabelech, zatají materiál, z něhož jsou provedeny základy či nosné konstrukce apod.)

Kupující bez odborného vzdělání může rozpoznat pouze viditelné vady a ty „skryté“, které pak spolknou další velkou investici, neodhalí.

Co získáte inspekcí nemovitosti?

Nejdůležitější informaci - a to je, zda za své peníze dostanete opravdu to, co očekáváte, to, co je v hodnotě nemovitosti započteno. Dostanete informaci jaký je pravý technický stav nemovitosti včetně vyjmenování vad a návrhu na jejich odstranění.

Obdržíte ve formě protokolu zprávu o stavebně-technickém stavu nemovitosti s vyčíslením nákladů na případné nutné opravy či rekonstrukci.

Prodávající může díky naší zprávě zvýšit atraktivitu své nemovitosti (pokud je tato v dobrém technickém stavu), nebo zvýšit důvěryhodnost před zájemci a urychlit prodej. Sníží riziko případných reklamací a sporů.

Kupující může naopak dosáhnout snížení kupní ceny nemovitosti díky odhalení vad, které prodávající ať již zcela záměrně nebo neúmyslně kupujícímu neuvedl. Inspekci nemovitosti získá ochranu při výběru nemovitosti, aby nešlápl úplně vedle a s rozvahou vkládal svou životní investici. Vychytralý prodejce dokáže poměrně rychle mnohé vady zamaskovat, tak aby nebyly patrné. Proto je tady inspektor, který již ví, na co si dávat pozor.

Investoři a ti, kteří přebírají nemovitost nebo její část od dodavatelské firmy či developera – většinou laici v oblasti stavebnictví, mají zajištěnou díky inspekci nemovitosti důkladnou přejímku. Obdrží protokol, na jehož základě je pak po dodavateli požadováno odstranění všech zjištěných vad a tak se vyhnou nemilým překvapením po zaplacení a převzetí nemovitosti.

Přejímka nemovitosti je důležitý akt a završuje celý proces dlouhodobé investice. Po převzetí nemovitosti a podepsání „protokolu o převzetí nemovitosti“ jsou závady nalezené později, hůře uplatnitelné.

Majitelé, kteří mají s nemovitosti nějaký problém a chtějí jej vyřešit, nebo plánují rekonstrukci, tak inspekcí nemovitostí získají informace o nejvhodnějším způsobu co a jakým způsobem rekonstruovat.

Pokud rekonstrukci nemovitosti provádí firma, pak před přejímkou hotových prací inspektor nemovitosti provede technické zhodnocení vykonaných prací. (Provádět reklamace po uhrazení všech finančních prostředků dodavatelské firmě je mnohdy problematické - více informací.

Realitní kanceláře díky inspekci nemovitostí přestanou být pro klienty pouhými zprostředkovateli a stanou se důvěryhodnými partnery. Získají konkurenční výhodu a prodeje budou transparentní pro všechny zúčastněné strany - více informací.

Pokud stavíte nebo přestavujete nemovitost, zajistíme technický dozor, pohlídáme kvalitu stavebních prací, pomůžeme snížit náklady na výstavbu aj…

Inspekce nemovitosti provádíme u nových i u starších nemovitostí - bytů, domů či chat a můžete si objednat i inspekci pozemku.

Kdy provádíme inspekci nemovitostí?

Inspekci nemovitostí provádíme jak před převzetím nového domu či bytu od developera nebo jiného dodavatele, tak také před uzavřením kupní smlouvy na starší nemovitost. Provádíme i inspekce starších nemovitostí před zahájením jejich rekonstrukcí - více informací.

Co obsahuje inspekce nemovitostí?

Diagnostiku stavby v oblastech: statiky, izolací proti vodě, technického zařízení nemovitosti, povrchů stěn a podlah, úniků tepla, hlukové neprůzvučnosti, požární bezpečnosti a ochrany zdraví - více informací.

Co je inspekce pozemku?

Inspekce pozemku dává kupujícímu informaci o tom, zda je pozemek vhodný a možný pro stavební záměr, radonové a hydrogeologické vyhodnocení - více informací.

Výsledek inspekce nemovitostí?

Podrobný protokol o provedení inspekce nemovitosti obsahuje výpis zjištěných vad, jejich současné i možné budoucí projevy, návrh a kalkulaci nákladů na odstranění vad a nedodělků - více informací.

Inspekce nemovitostí jsou v západních zemích zcela běžné a to hlavně při koupi ať už nové či starší nemovitosti.
V naší zemi poptávka po inspekcích roste.
Inspekci nemovitostí zajišťujeme v okrese Frýdek-Místek a přilehlých okresech.

PENB – Průkaz energetické náročnosti budovy

Proč PENB – Průkaz energetické náročnosti budovy?

Za nesplnění podmínek zákona 318/2012 Sb. hrozí vlastníkovi budovy nebo bytu sankce.

Co je průkaz energetické náročnosti budovy - PENB?

Průkaz energetické náročnosti budovy hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do budovy vstupují. Součástí hodnocení jsou energie na vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání a osvětlení. Pomocí průkazu energetické náročnosti budovy se mimo jiné prokazují i obecné technické požadavky na výstavbu – tato povinnost je dána §6a, odstavec 1, zákona 406/2000 Sb.

Nebo jinak:

Průkaz energetické náročnosti budovy informuje o tom, jak energeticky náročný je provoz dané nemovitosti. Podle certifikátu je budova zařazena do určité energetické třídy s doporučeními na možné zlepšení ohledně energetického hospodaření. Podle spotřeby energií a emisí CO2 jde o zařazení do energetických tříd od A po G.

Třída A prokazuje nejvyšší hospodárnost, naopak třída G poukazuje na minimální hospodárnost. Nové a renovované budovy musí splňovat energetickou náročnost v rozmezí od A po B.