Dnes: Zavřeno
info@orkys.cz Stavební činnost +420 774 234 443 Péče o zeleň +420 721 655 218

Kdy provádíme inspekci

Je Vaše nová nemovitost, kterou přebíráte zcela v pořádku?
Kdo má zájem na tom, aby se vady odhalily, nebo jste byli na ně upozorněni?

Prodávající či předávající jistě ne! Kromě Vás tuto motivaci nikdo nemá!

Po naších dlouholetých zkušenostech ve stavebnictví je pravděpodobnost předání nemovitostí bez vad téměř nulová. Jen je otázka, zda jsou vady drobné, či jde o vady závažného charakteru.

Proto by jste si měli nechat provést inspekci nemovitostí

1. vždy před každou přejímkou nového domu či bytu nebo jiné nemovitosti.

Drobné vady jsou mnohdy velmi rafinovaně zamaskovány a to tak, aby jste si jich při přejímce nevšimli. Vady jsou důsledkem chyby v projektu, častěji ale nesprávně provedenou prací.

Pokud chcete při koupi nového bytu či domu jen přítomnost inspektora bez vypracování písemného průkazu nemovitosti, pozvěte si inspektora nemovitosti nejpozději na den, kdy Vám developer nebo jiný dodavatel nemovitost předává.

Pokud kupujete nemovitost prostřednictvím realitní kanceláře, nebo jiného zprostředkovatele, objednejte si inspekci nemovitosti již na prohlídku nemovitosti. V případě více nemovitostí pro jednoho klienta poskytujeme slevy.

2. před podepsáním předběžné smlouvy o koupi, nebo kupní smlouvy.

Vady a nedodělky je nutné řádně a včas uplatnit u zhotovitele nebo prodávajícího. Na jejich včasném uplatnění záleží, zda se Vám podaří donutit prodávajícího, aby zjištěné vady odstranil.

V každém případě si nechte provést inspekci nemovitosti před uzavřením kupní smlouvy.

Také je vhodné nechat si provést inspekci nemovitostí :

3. před předpokládanou rekonstrukcí

Tato inspekce Vám odhalí nejen případné vady na nemovitosti, ale inspektor také navrhne nejvhodnější způsob opravy či rekonstrukce.

4. po provedené rekonstrukci

je nutné zhodnotit, zda práce byly provedeny v odpovídající kvalitě a rozsahu. Tato inspekce Vám také umožní zhodnotit, zda vynaložené prostředky byly účelné a zda není nutné uplatnit reklamaci.

5. při záměru koupit pozemek

6. před uzavřením kupní smlouvy a úhradou kupní ceny.

Inspekci nemovitostí si objednejte raději s předstihem, aby jste měli odborné informace dostatečně včas, před uhrazením finančních částek dodavateli.

Inspekci si objednejte prostřednictvím našeho internetového kontaktu, nebo telefonicky na tel. čísle: 774 234 443.