Dnes: 8:00 - 12:30
info@orkys.cz Stavební činnost +420 774 234 443 Péče o zeleň +420 721 655 218

Co je inspekce nemovitosti

Úkolem inspekce nemovitostí je zjistit skutečný technický stav nemovitosti.

Inspekce nemovitostí hodnotí a vyhledává rizika v oblasti

  • Statiky
  • Úniku tepla
  • Izolace proti vodě
  • Zvuku a hluku
  • Technického zařízení budov
  • Bezpečnosti nemovitosti při užívání a požární bezpečnost
  • Zdravého bydlení
  • Povrchů podlah a stěn

Náš inspektor je externím spolupracovníkem firmy Dektrade s.r.o. a ke své práci využívá metodiku NEMOPAS, kterou vypracovali odborníci ze Znaleckého ústavu Dekprojekt a Akreditované zkušební laboratoře AtelierDek. Tato metodika prověřuje na nemovitosti výskyt více než 100 vad a rizik budoucích vad ve výše uvedených oborech.

Rozsah inspekce nemovitostí je přizpůsoben požadavkům klienta a je možno ji využít jen v některých výše uvedených oborech, nebo komplexně.

Můžete si také objednat jen účast inspektora nemovitostí při prohlídce bytu či domu při jeho převzetí. Inspektor si nemovitost prohlédne, upozorní zákazníka na zjevné vady a upozorní i na rizika skrytých vad, případně doporučí další diagnostické postupy. Pomůže také s vyplněním příslušných předávacích dokumentů.

Inspekce LITE zahrnuje prohlídku certifikovaným inspektorem s vypracováním písemného Průkazu nemovitostí. V průkazu jsou podrobně uvedeny jednotlivé zjištěné vady a rizika dle oborů.

Inspekce FULL zahrnuje veškeré informace obsažené v inspekci LITE a také informace o způsobu nápravy zjištěných vad a o nákladech potřebných na jejich odstranění.