Dnes: Zavřeno
info@orkys.cz Stavební činnost +420 774 234 443 Péče o zeleň +420 721 655 218

Co obsahuje inspekce

Inspekce nemovitosti zahrnuje kontrolu nemovitosti inspektorem. Při kontrole inspektor vyhledává vady a také rizika skrytých vad. Ke své práci využívá příslušné přístroje a zařízení a metodiku NEMOPAS, kterou vypracovali odborníci ze Znaleckého ústavu Dekprojekt a Akreditované zkušební laboratoře AtelierDek. Tato metodika prověřuje na nemovitosti výskyt více než 100 vad a rizik budoucích vad v níže uvedených oborech:

  • Statiky
  • Úniku tepla
  • Izolace proti vodě
  • Zvuku a hluku
  • Technického zařízení budov
  • Bezpečnosti nemovitosti při užívání a požární bezpečnost
  • Zdravého bydlení
  • Povrchů podlah a stěn

Průkaz nemovitostí, který je písemným výstupem inspekce nemovitostí, obsahuje výčet zjištěných vad a také výpis rizik skrytých vad a jejich projevů.

Průkaz nemovitosti v rozšířené podobě tzv. FULL obsahuje navíc návrh na řešení zjištěných vad a vyčíslení nákladů na jejich odstranění.