Péče o zeleň

Péče o zeleň – okrasné, ovocné zahrady a veřejná zeleň

Rozhodujete se o úpravě okolí Vašeho domu?

Nemrhejte energií a finančními prostředky a svěřte to odborníkům!!!

Péče o zeleň – návrhy a zakládání zahrad

Co od naší firmy můžete v oblasti okrasné zahrady získat?

 1. Návrh zahrady, který bude v souladu s Vašimi požadavky a dle Vašich finančních možností - více informací.
 2. Můžeme Vám vypracovat jednoduchý nebo rozsáhlý projekt okrasné zahrady a proměnit tak Vaše okolí nového domu či původní zahradu - více informací.
 3. Navrhneme živé ploty, skalky, drobné zahradní a vodní stavby, zídky nebo jiné zahradní doplňky - více informací.
 4. Realizaci navrženého projektu zahrady - více informací.

 

Péče o zeleň – údržba zahrad

Co od naší firmy můžete v oblasti údržby okrasné zahrady získat?

 1. Odbornou údržbu a ošetřování okrasné zahrady - více informací.
 2. Pravidelnou údržbu - více informací.

Co od naší firmy získáte v oblasti ovocné zahrady?

 1. Odstranění nežádoucích stromů a jejich kořenů včetně likvidace dřevní hmoty.
 2. Úpravu terénu zahrady.
 3. Výsadbu nových ovocných stromů.
 4. Osetí nově vzniklé plochy trávním semenem.
 5. Údržbu zeleně v ovocné zahradě.

Co nabízíme v oblasti veřejné zeleně?

 1. Údržbu stávající zeleně – travní plochy, keře stromy.
 2. Odstranění nežádoucích stromů a jejich kořenů včetně likvidace dřevní hmoty.
 3. Úpravu terénu.
 4. Výsadbu nových stromů a keřů.
 5. Rekonstrukce, zakládání a údržbu travnatých ploch

Péče o zeleň – výsadba a ochrana lesních sazenic

 1. Výsadba sazenic - více informací.
 2. Ochrana sazenic před nepříznivými vlivy buřeně – mechanická nebo chemická.
 3. Ochrana sazenic proti okusu zvěří repelenty – nátěrem nebo nástřikem
 4. Stavba oplocenek
 5. Vyklizování ploch po těžbě

 

Péče o zeleň – pěstování a prodej vánočních stromků

 1. Pěstujeme vánoční stromky na vlastní plantáži.
 2. Uskutečňujeme přímý prodej vánočních stromků na vyhrazených místech. Tato místa jsou před vánocemi uvedena na našich internetových stránkách - více informací.