Realizace projektu zahrady

Realizace projektu nové zahrady většinou začíná odstraněním původního nevhodného porostu, tedy stromů a keřů. Někdy se odstraňují i staré a nefunkční zahradní doplňky. Následně je třeba udělat hrubé terénní úpravy spojené s přemísťováním zeminy, tvorbou opěrných zídek, chodníčků případně závlahového systému. Pokud je pozemek neudržovaný a zaplevelený, je třeba provést chemické odplevelení. Stávající dřeviny, které budou zakomponovány do nové zahrady, je třeba ošetřit. Následně, když už jsou provedeny veškeré terénní úpravy, se můžeme uchýlit k vysazování dřevin a bylin. Jakmile jsou hotovy výsadby, založíme nový trávník.