Projekt zahrady

Každá zahrada by měla respektovat okolní prostředí. Při uspořádávání venkovního prostoru je třeba se řídit určitými zásadami a ty sladit s požadavky zákazníka. Návrh může být třeba jednoduchý popis změn, nebo také rozsáhlý projekt.

Jednoduchý projekt: zahrnuje skicu a jednoduché osazovací schéma.

Rozsáhlý projekt: zahrnuje detailněji rozpracovaný návrh, detailní osazovací plán, rozpočet, případně prostorové pohledy.