Dnes: Zavřeno
info@orkys.cz Stavební činnost +420 774 234 443 Péče o zeleň +420 721 655 218

Intenzivní technologie pěstování sazenic

Intenzivní technologie pěstování sazenic
V letošním roce jsme zrealizovali výstavbu foliového krytu. Na tento projekt jsme obdrželi podporu z Programu rozvoje venkova Název projektu: „Intenzívní technologie pěstování sazenic“ Hlavní cíl projektu : : „Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Pobeskydí“ Cíl operace : Pořízení foliovníku (foliový kryt, ukotvený na betonových patkách) za účelem zintenzívnění pěstování sazenic