Výsledek inspekce

Výsledek inspekce nemovitostí?   

Výsledkem inspekce nemovitosti je písemný protokol,  nebo-li  Průkaz nemovitosti, který obsahuje výčet všech zjištěných vad a možných rizik.

Dle rozsahu objednaných služeb obsahuje průkaz buď pouze výčet vad a možných rizik, nebo při rozšíření inspekce na tzv. FULL inspekci pak i informace o způsobu nápravy zjištěných vad spolu s vyčíslením nákladů na jejich odstranění.

Průkaz nemovitosti vyhotovujeme do 6 pracovních dnů od poslední návštěvy objektu.