Rodinné domy ve Smilovicích

V letošním roce bude dokončena fasáda a zpevněné plochy u rodinného domku, který je již zkolaudován.

V druhém rodinném domě pokračují vnitřní řemeslné práce.

Byly zahájeny terénní úpravy v okolí samostatně stojící garáže.