Nové služby pro naše klienty– inspekce nemovitostí, PENB

Zahájili jsme provádění certifikovaných inspekcí nemovitostí. Tato služba je hlavně určena těm, kteří si chtějí nemovitost před koupi „důkladně proklepnout“ a předejít tak budoucím sporům s prodejcem či neefektivnímu vynaložení svých finančních prostředků. Dále slouží prodávajícím k snížení rizika dodatečných reklamací po uzavření kupní smlouvy a v neposlední řadě i realitním kancelářím k zvýšení důvěryhodnosti a serióznosti.

inspekce nemovitosti

PENB

Rozšířili jsme své služby o vypracovávání Průkazu energetické náročnosti budovy – PENB jehož povinnost při prodeji a pronájmu budov zavedla novela zákona o hospodaření s energií od 1. 1. 2013.