Inspekce nemovitostí prodávající

 

Co získáte inspekcí nemovitostí?

Prodávající

Pokud prodáváte dům, byt či chatu a chcete předejít riziku reklamací a sporů z kupní smlouvy z důvodu vad, doporučujeme Vám provedení  inspekce nemovitosti.

Inspektor projde Vaší nemovitost a tuto zhodnotí,  tj. zjistí skutečný technický stav a upozorní na případné vady. Výsledkem bude nezávislý posudek „Průkaz nemovitosti „ vypracovaný certifikovaným inspektorem.

Je pak jen na Vás, zda vady odstraníte Vy , nebo na ně kupujícího upozorníte. V každém případě bude na Vás pohlíženo jako na seriózního prodávajícího a urychlí to rozhodování kupujícího.

Díky Průkazu nemovitostí se výrazně sníží riziko, že nový majitel dodatečně využije možnosti budoucí reklamace vad a Vy je budete muset odstranit, nebo dodatečně snížit kupní cenu, či uhradit opravy těchto vad. Vyhnete se i případnému odstoupení od smlouvy, vrácení kupní ceny nebo i možnému soudnímu sporu.

Průkaz nemovitostí Vám také pomůže při obhajobě požadované ceny.

Inspekce nemovitostí je určena všem, kteří si chtějí získat důvěru kupujícího.